icona San Francesco Video

Tg1 Dialogo puntata numero 98 - Shimon Peres ad Assisi