icona San Francesco Video

TG1 DIALOGO, Assisi sfida l'economia