icona San Francesco Video

TG1 DIALOGO - Fermiamo l'antisemitismo